PICK-UP

RADIATOR CORE    SIZE: 9 ½ x 16 ¾ — 2 ROW                              Loads Code: 3304-185          VEHICLE: PICK UP

ALTO

RADIATOR-CORE SIZE: 13 ¾ X 13 ¾ — 2 ROW Loads Code: 3304-187 VEHICLE: ALTO

Toyota-Hilux

RADIATOR-CORE SIZE: 16 x 20 5/8 — 3 ROW Loads Code: 3304-294-295 VEHICLE: Toyota Hilux

MEHRAN

RADIATOR-CORE    SIZE: 12 x 13 ¾ — 2 ROW Loads Code: 3304-184 VEHICLE: MEHRAN

HINO-F.F

RADIATOR-CORE SIZE: 26 ½ x 25 5/8 — 2 ROW Loads Code: 3304-489 VEHICLE: HINO F.F

MF-240-TRACTOR1

RADIATOR-CORE    SIZE: 18 ½ x 15 – 4 ROW Loads Code: 3304-429 VEHICLE: MF-240 TRACTOR

AC-CORE

RADIATOR-CORE SIZE: 24 ½ x 5 ¾ — 4 ROW Loads Code: 3304-183 VEHICLE: AC-CORE

CNG-RIKSHAW

RADIATOR-CORE SIZE: 7 ¾ x 13 — 2 ROW Loads Code: 3304-422 VEHICLE: CNG RIKSHAW

FORD

RADIATOR-CORE SIZE: 17 5/8 x 17 ½ — 5 ROW Loads Code: 3304-535 VEHICLE: FORD

GENERATOR

RADIATOR-CORE SIZE: 28 x 28 1/8 — 5 ROW Loads Code: 3304-521 GENERATOR

MF-260-TRACTOR

RADIATOR-CORE SIZE: 18 ½ x 15 — 3 ROW Loads Code: 3304-371 VEHICLE: MF-260 TRACTOR

MF-350-TRACTOR

RADIATOR-CORE SIZE: 14 ¾ x 15 — 4 ROW Loads Code: 3304— 4 ROW VEHICLE: MF-350 TRACTOR

MF-375-TRACTOR

RADIATOR-CORE SIZE: 19 ½ x 20 — 5 ROW Loads Code: 3304-581 VEHICLE: MF-375 TRACTOR